اجتماعی
0

بد اخلاقی های انتخاباتی و نتایج آن

تنها ساعاتی به اتمام فرصت تبلیغات کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و ان شاالله انتخاباتی پرشور و…