اجتماعی
0

آقایی دلار باید شکسته شود

تحریم دلار در اربعین، پویش مردمی برای اقتصاد مقاومتی است/ آقایی دلار باید شکسته شود عشرت شایق گفت: حذف دلار،…