توجه به بحث کارآفرینی مقدمه و زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است

0

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۲۲ گفت: « با توجه به ۶ مبحث کلی و اساسی در حوزه آسیب های اجتماعی، توجه بیش از پیش به بحث کارآفرینی می تواند مقدمه رسیدن به دیگر اهداف در این حوزه باشد، اما متاسفانه مقوله کارآفرینی آنگونه که باید در جامعه برای ما جا نیفتاده و حتی در مواردی از سوی افراد جامعه سرسری به آن نگاه می شود. »

 IMG_6708-300x200به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، عشرت شایق معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در جمع کارآفرینان منطقه با اشاره به ضرورت و توجه به مقوله کارآفرینی در جامعه گفت: « با توجه به ماموریت های مهم اجتماعی و فرهنگی که از سوی شهردار تهران دکتر قالیباف در بخش کاهش آسیب های اجتماعی محول شده است، بحث فقرزدایی و رفاه اجتماعی شهروندان، کاهش آسیب های اجتماعی و توانمند سازی افراد، کارآفرینی و مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر همچنین بحث گردشگری از جمله موضوعات مهمی است که با دقت نظر باید به آن توجه شود. »

وی افزود: « با نگاهی گذارا به ماموریت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می توان به این نتیجه رسید که این موارد در عین تنوع و فراوانی، هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند و رسیدن به قله مطلوب نیازمند برنامه ریزی ها و همفکری ها برای تحقق این اهداف خواهد بود. »

وی از کارآفرینان به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: « در مقوله کارآفرینی یک نوع ابتکار، خلاقیت و نوع آوری نهفته است و تداوم کارهای خلاقانه از سوی افراد یک جامعه بخش مهمی از بحث کارآفرینی در جامعه به شمار می رود و  کارآفرینی یکی از ابعاد شخصیتی افراد کارآفرین است که می تواند با یک اراده ، هوشیاری، نوآوری و در سایه برخورداری از یک هدف مشخص پس از شناسایی زمینه های مناسب و نوین تولید اقدام به ثروت آفرینی و رشد و توسعه اقتصادی دیگران کند. »

به گفته شایق، مخاطب شناسی و در نظر گرفتن سلایق مخاطبان و ارائه کارهای نو و بدیع از سوی کارآفرینان و تقویت آموزش های مهارتی آنها و توسعه ظرفیت های مربوط به کسب و کار و مشاغل خانگی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه جدی مسئولان در جامعه قرار گیرد. امروزه قدرت اقتصادی و توان تولیدی کشورهای پیشرفته، مرهون توانمندی های فکری و خدماتی افراد یک جامعه است تا دارایی های فیزیکی آنها و مهارت آموزشی و دانش اندوزی افراد در جهت رشد و توسعه زمینه های اقتصادی جامعه نقش سیار موثری را در جهت توسعه و ارتقای توانمندی های اقتصادی یک کشور داشته باشد و در این میان، هدفمندسازی و اجرای آموزش های مهارتی ویژه زنان در جامعه باعث ارتقای تاثیرگذاری آنها در اقتصاد جامعه و افزایش توانمندی آن در اجرای کارهای اجتماعی در جامعه می شود. »

وی یادآور شد: « شهرداری منطقه فقرزدایی در منطقه را به عنوان یکی از اولویت های مهم اجتماعی خود قرار داده و تلاش می کند تا با شناسایی آبرومندانه نیازمندان منطقه در کنار شناسایی خیران منطقه و خارج از منطقه در کاهش این معضل و آسیب اجتماعی کارگشا و راهگشا باشد. »

شایق انفاق و احسان، احیا کردن سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه و کاهش مصرف گرایی را از جمله راهکارهای مهم و جدی در جهت کاهش فقر در جامعه عنوان کرد و گفت: « کارآفرینی در جامعه می تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند و ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی و ساماندهی اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه و ارائه راهکارهای مناسب برای  فقرزدایی از طریق شناسایی خیرین راهکاری مناسب در جهت تحقق این مهم خواهد بود. »

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: « انسان کارآفرین فردی است که با خلاقیت خود از منابع موجود برای شناسایی فرصت ها استفاده و با استفاده بهینه از امکانات به اشتغالزایی افراد در جامعه کمک کند.»

وی نبود اعتماد به نفس را مهمترین معضل در بحث کارآفرینی در جامعه دانست و اظهار کرد: « فقدان اعتماد به نفس کارآفرینان، نبود قدرت ریسک پذیری، فقدان آموزش های لازم در این زمینه و داشتن مشکل دسترسی به سرمایه از جمله موانعی است که در حال حاضر کارآفرینان ما با آن مواجه هستند و بررسی نقش بانوان در فعالیت های کارآفرینی، وجود سیاست های حمایتی در زمینه کارآفرینی و ایجاد تعاونی های کارآفرینی به منظور توسعه مقوله کارآفرینی و نگاه کردن به الگوهای موفق کار آفرینی در کشور از جمله الزاماتی است که باعث استمرار و پویایی کارآفرینی و توسعه زمینه های اقتصادی در جامعه خواهد شد. »

شایق اظهار کرد: « متاسفانه مشکل جامعه ما این است که فرهنگ کارآفرینی آنچنان که باید و شاید رشد پیدا نکرده و از آنجایی که مشارکت فعال بانوان در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است، زنان کارآفرین در این مشارکت می توانند نقس بسزایی ایفا کنند.»

وی در پایان سخنان خود با اشاره به رشد روز افزون مصرف گرایی در جامعه خاطرنشان کرد:« مصرف گرایی در هر جامعه ای به عنوان یک معضل مهم اجتماعی به شمار می رود که مستلزم شناخت صحیح و سپس درمان اساسی است چرا که مصرف گرایی امروزه از جنبه های منفی و ضد اقتصادی است که با تغییر دادن الگوی مصرف یک کشور و تمایل به تجملات و ترویج فرهنگ غربی و استفاده از کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی پیامدهای بسیار بدی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. »

پاسخ دهید