اولین زن فرمانده شناور رزمی در فرانسه

0

کاپیتان Claire Pothier به عنوان فرمانده ناو محافظ Guéprate نیروی دریایی فرانسه منصوب شد. وی اولین فرمانده زن یک شناور رزمی در تاریخ نیروی دریایی فرانسه محسوب می شود.

پاسخ دهید