این زن وزیر خوشبختی در دولت امارات شد

0
«محمد بن رشید» نخست‌وزیر امارات متحده عربی اسامی کابینه ۲۹ نفری دولت جدید را اعلام کرد که در میان آنها نام ۸ زن وجود دارد. عهود الرومی، وزیر خوشبختی این کابینه است.

پاسخ دهید