ایران در انتهای رتبه‌بندی حضور زنان در مجلس

0
در ایران تعداد زنان در سطوح بالای مدیریتی و مشارکت اقتصادی و سیاسی نسبت به بیشتر کشورهای جهان پایین است. اگر متوسط تعداد نمایندگان زن مجلس را برای کشورها در ۱۰ سال اخیر طبق آمار بانک جهانی محاسبه نماییم ایران با حدود سه درصد در بین ۱۸۸ کشوری که اطلاعاتشان موجود است به این لحاظ رتبه ۱۷۷ ام را داراست. در نمودار زیر درصد حضور زنان در مجلس در ایران و چند کشور به عنوان نمونه برای روشن تر شدن مطلب نمایش داده شده است.
 به گزارش به دخت به نقل از اقتصاد نیوز، پیش‌بینی می‌شود در انتخابات پیش رو متاسفانه با توجه به تعداد زنان تائید صلاحیت شده و تعداد زنان مذکور در لیست‌های مختلف ائتلافی، افزایش چشمگیر و معناداری در تعداد نمایندگان زن مجلس صورت نگیرد.

 ایران در انتهای رتبه‌بندی حضور زنان در مجلس

پاسخ دهید