مجلس دهم رکورد حضور زنان در پارلمان را می‌شکند؟

0

براساس نتایج نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۴ نماینده زن به طور قطعی به مجلس آینده راه پیدا کرده‌اند و ۸ نفر دیگر نیز در دور دوم انتخابات به رقابت ادامه می دهند و لذا این احتمال وجود دارد که مجلس دهم رکورد حضور زنان در پارلمان را بزند و برای اولین بار ۲۲ نماینده زن بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در دوره اول تا سوم مجلس ۴ زن، در دوره چهارم ۹ زن، در دوره پنجم ۱۴ زن، در دوره ششم ۱۳ زن، دردوره هفتم ۱۳ زن، در دوره هشتم ۸ زن و در دوره نهم ۹ زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضورداشتند.

مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی چهار زن را از این حوزه انتخابیه روانه مجلس کردند

مریم بهروزی متولد سال ۱۳۲۴، گوهرالشریعه دستغیب متولد ۱۳۱۴، عاتقه صدیقی (رجایی) متولد ۱۳۲۲ و اعظم طالقانی متولد ۱۳۲۲اولین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از میان ۳۲۷ نماینده بودند.

در دومین دوره مجلس شورای اسلامی هم این مردم پایتخت بودند که به زنان برای نمایندگی‌شان در مجلس اعتماد کردند و مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد ۱۳۱۸، گوهرالشریعه دستغیب متولد ۱۳۱۴، مریم بهروزی متولد ۱۳۲۴ و عاتقه صدیقی متولد ۱۳۲۲را به عنوان چهار نماینده زن در میان ۲۷۴ نماینده به مجلس روانه کردند.

شاید این عملکرد مثبت زنان دوره دوم مجلس بود که باعث شد موکلین‌شان برای دوره سوم مجلس شورای اسلامی هم به آنها اعتماد کرده و به آنها نمایندگی بدهند، به این ترتیب در دوره سوم هم چهار نماینده زن از میان ۲۷۸ نماینده در مجلس حضور داشتند.

دوره چهارم مجلس شورای اسلامی اما به نسبت سه دوره قبل تعداد بیشتری از زنان را در خود جای داده بود.

همچنان که فخرالتاج امیر شقاقی متولد ۱۳۲۰ از حوزه انتخابیه هشترود، فاطمه همایون مقدم متولد ۱۳۲۴ از حوزه انتخابیه آذرشهر، اختر درخشنده متولد ۱۳۲۱ از حوزه انتخابیه کرمانشاه، قدسیه سیدی علوی متولد ۱۳۳۰ از حوزه انتخابیه مشهد و نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳، منیره نوبخت متولد ۱۳۲۹، مرضیه وحید دستجردی متولد ۱۳۳۸، مریم بهروزی متولد ۱۳۲۴ و پروین سلیحی متولد ۱۳۳۶ از حوزه انتخابیه تهران به عنوان ۹ زن مجلس چهارم از میان ۲۷۵ نماینده به پارلمان راه یافتند.

در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن رشد بیشتری پیدا کرد و این بار ۱۴ نماینده زن از میان ۲۷۷ نماینده به مجلس راه یافتند.

مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد ۱۳۱۸ از همدان، الهه راستگو متولد ۱۳۴۱ از ملایر، نیره اخوان بیطرف متولد ۱۳۳۵ از اصفهان، زهرا پیشگاهی فرد متولد ۱۳۳۴ از اصفهان، قدسیه سیدی علوی متولد ۱۳۳۰ از مشهد، مرضیه صدیقی متولد ۱۳۳۶ از مشهد، شهربانو امانی متولد ۱۳۳۹ از ارومیه و همچنین سهیلا جلودارزاده متولد ۱۳۳۷، فاطمه رمضان‌زاده متولد ۱۳۳۶، نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳، فاطمه کروبی متولد ۱۳۲۵، منیره نوبخت متولد ۱۳۲۹، مرضیه وحید دستجردی متولد ۱۳۳۸و فائزه هاشمی متولد ۱۳۴۱ از تهران در مجلس حضور یافتند.

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز ۱۳ نماینده زن از ۲۹۷ نماینده به پارلمان راه یافتند.

شهربانو امانی متولد ۱۳۳۹ از سوی مردم ارومیه، سیده فاطمه خاتمی متولد ۱۳۳۶ از طرف مردم مشهد، طاهره رضازاده متولد ۱۳۳۹ از طرف مردم شیراز، حمیده عدالت متولد ۱۳۳۵ از سوی مردم دشتستان، اکرم مصوری منش متولد ۱۳۳۸ از طرف مردم اصفهان، اعظم ناصری‌پور متولد ۱۳۴۵ از سوی مردم اسلام آباد غرب و مهرانگیز مروتی متولد ۱۳۴۱ از سوی مردم خلخال و سهیلا جلودار‌زاده متولد ۱۳۳۷، فاطمه حقیقت‌جو متولد ۱۳۴۷، فاطمه راکعی متولد ۱۳۳۳، وحیده علائی طالقانی متولد ۱۳۲۲، جمیله کدیور متولد ۱۳۴۲و الهه کولایی متولد ۱۳۳۵ از طرف مردم پایتخت برای نمایندگی در دوره ششم انتخاب شدند.

تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم هم همانند مجلس ششم ۱۳نفر بود که مردم از بین ۲۹۴ نماینده آنها را انتخاب کرده بودند.

فاطمه آجرلو متولد ۱۳۴۵ از حوزه انتخابیه کرج، نیره اخوان متولد ۱۳۳۵ از حوزه انتخابیه اصفهان، رفعت بیات متولد ۱۳۳۶ از حوزه انتخابیه زنجان، هاجر تحریری نیک صفت متولد ۱۳۴۳ از حوزه انتخابیه رشت، عشرت شایق متولد ۱۳۴۲ از حوزه انتخابیه تبریز، عفت شریعتی متولد ۱۳۳۱ از حوزه انتخابیه مشهد و مهرانگیز مروتی متولد ۱۳۴۱ از حوزه انتخابیه خلخال و همچنین فاطمه آلیا متولد ۱۳۳۵، لاله افتخاری متولد ۱۳۳۸، الهام امین‌زاده متولد ۱۳۴۳، فاطمه رهبر متولد ۱۳۴۳، سهیلا جلودارزاده متولد ۱۳۳۷ و نفیسه فیاض‌بخش متولد ۱۳۴۳ از حوزه انتخابیه تهران ۱۳ نماینده زن مجلس هفتم بودند.

در مجلس هشتم اما تعداد نمایندگان زن ریزش پیدا کرد و به ۸ نفر از بین ۲۸۸ نماینده تقلیل پیدا کرد.

فاطمه آجرلو متولد ۱۳۴۵ از کرج، نیره اخوان متولد ۱۳۳۵ از اصفهان، عفت شریعتی متولد ۱۳۳۱ از مشهد و همچنین فاطمه آلیا متولد ۱۳۳۵، لاله افتخاری متولد ۱۳۳۸، زهره الهیان متولد ۱۳۴۷، فاطمه رهبر متولد ۱۳۴۳ و طیبه صفایی متولد ۱۳۳۹ از تهران، هشت نماینده زن مجلس هشتم بودند.

در مجلس نهم نیز تعداد نمایندگان زن تنها ۹ نفر از ۲۸۸ نماینده بود.

مهناز بهمنی از سوی مردم سراب، شهلا میرگلو بیات از طرف مردم ساوه و زرندیه، نیره اخوان بیطرف از سوی مردم اصفهان، حلیمه عالی از طرف مردم زابل و زهک، سکینه عمرانی از سوی مردم سمیرم و فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، زهره طبیب زاده نوری و لاله افتخاری از سوی مردم پایتخت برای حضور در صحن سبز پارلمان راهی مجلس شدند.

در دوره دهم نیز تاکنون حضور ۱۴ نماینده زن که ۸ نفر آنها از تهران هستند قطعی شده و ۸ نفر دیگر نیز در مرحله دوم انتخابات با رقبایشان به رقابت می پردازند تا تکلیف کرسی‌های زنان در مجلس آینده مشخص شود.

علاوه بر سهیلا جلودارزاده، فریده اولاد قباد، سید فاطمه حسینی، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی شاه عنایتی که از سوی مردم تهران راهی مجلس شدند، مردم اصفهان ناهید تاج‌الدین و مینو خالقی و مردم نیشابور هاجر چنارانی، مردم مبارکه زهرا سعیدی، مردم دیر و کنگان سکینه الماسی و مردم قزوین سیده حمیده زرآبادی را به عنوان نمایندگان خود در مجلس انتخاب کردند.

اعظم محمدی نیا از حوزه انتخابیه خرم آباد، فاطمه مقصودی از حوزه انتخابیه بروجرد، سمیه محمودی از حوزه انتخابیه شهرضا، معصومه آقا پورعلی از حوزه انتخابیه شبستر، خدیجه ربیعی فرادنبه از حوزه انتخابیه بروجن، شهلا میرگلوبیات از حوزه انتخابیه ساوه، سارا فلاحی از حوزه انتخابیه ایلام و زهرا ساعی از حوزه انتخابیه تبریز نیز در مرحله دوم انتخابات به رقابت می‌پردازند تا مشخص شود زنان چه تعداد از کرسی‌های سبز مجلس دهم را در اختیار خواهند گرفت.

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا: الهه حمیدی‌کیا

پاسخ دهید